Turnianska vínna cesta

Občianske združenie Krasturist 30.01.2009 ako svoj hlavný produkt založilo Turniansku vínnu cestu na trase Silická Jablonica, Hrušov, Jablonov nad Turňou, Hrhov, Dvorníky-Včeláre, Turňa nad Bodvou, Moldava nad Bodvou.

Využíva danosti málo známej avšak v minulosti významnej vinohradníckej oblasti, vína ako aj miestnu gastronómiu na vytvorenie cielených produktov pre našich návštevníkov. Umožníme spoznať históriu i súčasnosť Gemersko – Turnianskej oblasti, tradície a zvyky, pestovanie viniča a jeho spracovanie. Turnianska vínna cesta zahŕňa malopestovateľov viniča, malovýrobcov vína, poskytovateľov stravovacích a ubytovacích služieb, remeselníkov a združenia podieľajúce sa na rozvoji turizmu a cestovného ruchu v Slovenskom krase.


História pestovania viniča na Gemerskom – Turnianskom Krase

Najväčšie a najtypickejšie krasové územie v strednej Európe, akým je Slovenský kras spolu s Aggtelekským krasom je známe sústavou náhorných planín oddelených hlbokými údoliami, bohatstvom podzemných a povrchových krasových javov.

V Slovenskom krase od Turnianskeho hradu po Silickú Jablonicu sa nachádza úzka dolina Turnianskeho potoka uzatvorená Dolným a Horným vrchom. Strmé južné stráne Horného vrchu od takmer holých vápenných brál po mierne svahy s ílovitou kamenistou pôdou už aspoň tisíc rokov sú domovom hlavne na pestovanie viniča, ale aj ovocia rôzneho druhu.

Podľa jestvujúcich oficiálnych údajov zo 16. Storočia a z neskoršieho obdobia toto malé územie Turnianskej župy bolo významným producentom vína na území dnešného Slovenska. Tak to bolo aj oveľa skoršie, veď bohatstvo tunajších lesov, vôd, sadov a viníc, ako aj neobyčajná krása prírody predurčili, že už v 13. storočí tunajšie usadlosti boli významné a rozvinuté, ba dokonca bolo tu aj letné kráľovské sídlo /Hrhov-Palota/. Tak ako v dávnej minulosti chutilo tunajšie víno kráľom, tak aj v nedávnej minulosti tento božský mok chutil významným osobám hospodárskeho života, veď nejeden z nich z Budapešti či z Viedne vlastnil vinice v tomto regióne.

Podnebie, pôda, krajina predurčujú, že tunajšie vína sú jedinečné. Okolie pohoria zabezpečia teplé, chránené klimatické podmienky a zadržiavajú zrážky. Pôdy na vápencových podložiach sú optimálne vlhké a zároveň priepustné, čo spôsobuje zvýšenú kyslosť hrozna aj v dokonalom zrelom stave, čo sa prejaví aj v hotovom moku.

Kým v dávnej minulosti v tomto vinárskom raji sa dorábali len biele vína v posledných desaťročiach sa udomácnili aj modré odrody, z ktorých správnou technológiou vyrobené červené vína sú ako z iného sveta.

Pestovatelia hrozna a výrobcovia vín na Turnianskej vínnej ceste
Odrody a druhy vín
Podujatia
Gemersko - Turniansky rád rytierov vín sv. Urbana