Spoločenské podujatia

Obec Podujatie

Ardovo

Vianočné divadelné predstavenie

Futbalový memoriál Ferenca Baka

Fašiangy – maškarný ples

Čajové posedenie na Luciu

Deň detí

Dni obce

Deň dôchodcov

Bohúňovo

Dni obce

Staré remeslá

Športový deň

Deň dôchodcov

Májová vatra

Maškarný ples pre deti

Fašiangový ples

Bretka

Vyčistime si prielom Muráňky

Turistika – storočné duby

Dni obce

Čoltovo

Dni obce

Dlhá Ves

11.01.2014 - Karneval na ľade

25.01.2014 - Hokejový turnaj

07.02.2014 - Ples Mikroregiónu DOMICA

15.02.2014 - Zimná turistika

14.03.2014 - Relácia - 1848

11.04.2014 - Príprava na Veľkú noc

03.05.2014 - Turistika Elán Rožňava

09.05.2014 - Vatra

17.05.2014 - Deň matiek

17.05.2014 - Stretnutie bývalých občanov obce

02.06.2014 - Deň detí

21.06.2014 - Deň obce

05.07.2014 - Športový deň - seniori

23.08.2014 - Posedenie pri peci

12.09.2014 - Výstava ovocia, zeleniny

27.09.2014 - Kultúrne podujatie

18.10.2014 - Deň dôchodcov

05.12.2014 - Mikuláš

19.12.2014 - Vianoce

31.12.2014 - Silvestrovská zábava

Gemerská Hôrka

Dni obce

Maškarný ples pre deti

Vatra - "Palcso domb"

Deň matiek

Deň detí

Dni obce

Letné aktivity na kúpalisku

Deň dôchodcov

Mikuláš pre deti

Štefanská zábava

Hrhov

Belo IV. zavíta do Hrhova – festival

Deň obce

Deň detí

Hrušov

Májové Hrušovské dni

Odpust Sv.Anny

Jablonov nad Turňou

Výročie založenia Gemersko - Turnianskeho rádu rytierov vín sv. Urbana

Festival vyberania desiatkov z úrody

Deň vidieckych piecok

Kečovo

Dni obce

Čistý potok bez hraníc

Kunová Teplica

Dni obce

Športovo turistický deň

Meliata

Dni obce

Pašková

22.02.2014 - Stolnotenisový turnaj

29.03.2014 - Turistický deň

26.04.2014 - Futbalový turnaj

09.05.2014 - Vatra

11.05.2014 - Deň matiek

01.06.2014 - Deň detí

02.09.2014 - Rozlúčka s letom

25.09.2014 - Deň dôchodcov

06.12.2014 - Mikuláš

20.12.2014 - Vianočný kultúrny program

31.12.2014 - Silvestrovská zábava

Plešivec

14.02.2014 - Valentínske vyznania na želanie ( rozhlasová relácia )

22.03.2014 - Deň vody ( čistenie brehu Slaná obyvateľmi spojené s opekačkou )

28.03.2014 - Deň učiteľov + ocenenie najhúževnatejšieho čitateľa obecnej knižnice cenou Kráľ detských čitateľov

11.04.2014 - Deň narcisov + Výstava šperkov pod názvom Chladná krása šperkov ( z príležitosti Dňa narcisov budú prítomnými vypustené žlté balóny na pamiatku zosnulých obetí rakoviny )

09.05.2014 - Vatra na ihrisku ( koncert plešiveckých hudobných skupín )

11.05.2014 - Deň matiek ( rozhlasová relácia )

30.05.2014 - Obecný Deň detí ( premietanie rozprávok pre deti v predškolskom veku )

14.06.2014 - Rieka Slaná nás spája + Dni obce

26.06.2014 - Plešivecký kotlík ( súťaž vo varení kotlíkových jedál - guláš, fazuľový guláš, halászlé )

29.08.2014 - Rozlúčka s letom ( diskotéka na ihrisku )

13.09.2014 - Svetový deň Prvej pomoci ( prednáška Červeného kríža + kurz PP )

20.09.2014 - Svetový deň bez áut ( turistická túra – miesto sa ešte upresní )

03.10.2014 - Deň úcty k starším + záhradná výstava ( výstava jesenných plodov )

31.10.2014 - Halloween party ( zbieranie sladkostí s deťmi v obci )

29.11.2014 - Remeselná výstava

05.12.2014 - Mikuláš ( obec + škôlka)

Od 07.12.2014 - Zapálenie advetných sviečok na venci ( vyzdobenie veľkého adventného venca umiestneného na námestí pri pomníku )

23.12.2014 - Predvianočná rozhlasová relácia ( vinše + koledy )

Silica

Dni obce

Táborák

Silická Brezová

Dni obce

Silická Jablonica

Deň obce

Táborák

Slavec

Dni obce

Táborák