Realizované projekty

Program rozvoja vidieka SR 2007-2013
3.2 Podpora činnosti v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť B

Názov projektu: Marketing turistických služieb územia o.z. KRAS

Cielom projektu je marketing služieb vidieckeho cestovného ruchu a rozvoja regiónu v území OZ KRAS a to cez informačný systém turistických služieb, ktoré je prezentované na internetovej stránke na báze geografického informačného systému .

Predmetom internetovej stránky sú nasledovné moduly :

 • Základné informácie o organizácii
 • Základné informácie o kraji
 • Kalendár akcií
 • Mapový modul – napojenie na mapové podklady Google
 • Mapový modul – napojenie na vlastné mapové podklady
 • Novinky
 • Vytvorenie a zavedenie základných tématických vrstiev :
  • sieť ubytovacích služieb
  • sieť stravovacích služieb + gastronomické zvláštnosti kraja
  • sieť dopravných služieb
  • sieť turistických sprievodcov
  • sieť spoločenských podujatí
  • sieť (živých i neživých) prírodných štruktúr a scenérií
  • zoznam obcí a ich duševného bohatstva – linky na stránky obcí
  • historické pamiatky
  • tradície v kraji, združenia a spolky prezentujúce tradície
  • tradičné remeslá a remeselnícke pamiatky
  • historické a súčasné významné osobnosti
  • inšpiratívne novinky a zaujímavosti získané z iných regiónov
  • realizované projekty
  • projekty pripravené na realizáciu

Hlavný výstup projektu - web: www.krasturistgis.sk
Program rozvoja vidieka SR 2007-2013
3.2 Podpora činnosti v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť B

Názov projektu: Príprava tlače a propagačných materiálov - Krasturist o.z.

Realizované fyzické výstupy sú:

 1. Sprievodca Turnianskou vínnou cestou - náklad 10 000 ks
 2. Mapa územia MAS OZ KRAS – náklad 10 000 ks
 3. Papierová taška – náklad 5 000 ks
 4. Skladacie leporelo – náklad 10 000 ks

Informačnými materiálmi sme prezentovali územie MAS OZ KRAS a Krasturist o.z. na nasledovných podujatiach a výstavách cestovného ruchu:

 • August 2012 – Země Živiteľka, České Budějovice
 • 22.9.2013 – Festival vyberania desiatkov z úrody, Jablonov nad Turňou
 • 10.10.2012- Festival „Deň piecok“ – Jablonov nad Turňou
 • 06.04.2013- AGROTRAVEL Kielce, Poľská republikaGrantový program: „Dedičstvo regiónov“ 2010

Názov projektu: Oživenie remesiel vinárstva - ovocinárstva, oživenie a uchovanie miestnych zvykov, tradícií a pôvodných remesiel v kraji pod Soroškou

Predmet projektu: Oživiť tradície, remeslá, folklór a zvyky v kraji pod Soroškou

Využiť miestny prírodný, krajinný a ľudský potenciál, skultúrniť vínne pivnice, vytvoriť vinárske múzeum s archívom, vytýčiť Turniansku vínnu cestu. Prinavrátiť územiu pôvodne remeslá, hlavne ovocinárstvo, pestovanie viniča, vinohradníctvo a využiť ho v službách cestovného ruchu. To bolo hlavným dôvodom vzniku o. z. KRASTURIST, ktorého členovia sa už niekoľko rokov úspešne snažia tieto tradície využiť v prospech rozvoja tohto regiónu.

Organizáciou kultúrnych a spoločenských podujatí sa snažíme oživiť tradície, zvyklosti, miestny folklór, ktorý kvôli vysokej indrustralizácii, politickým a hospodársky vývojom v poslednom desaťročí minulého storočia takmer zanikol.
ŽIADOSŤ O DOTÁCIU VO VÝZVE Č. 1/2011 PROGRAMU TERRA INCOGNITA

Názov projektu: Májové Hrušovské dni

Opisná časť:
Pomocou projektu bolo realizované kvalitné kultúrne a spoločenské podujatie pre širokú verejnosť na podporu aktivít cestovného ruchu v Košickom kraji.
Podujatie úspešne podporilo projektové programy TI a Košice EHMK 2013 prezentáciou obcí na tematickej ceste „ VIA VINARIA“. Cieľom bolo zlepšiť kultúrne zázemie, povedomie a kultúrne vyžitie obyvateľov kraja.


25-26.05.2012 – obec Hrušov Kultúrny dom

Podujatie bolo zahájené v piatok o 14.00 otvorením výstavy servítok, výstavy obrazov zo servítok a prestierania v kultúrnom dome obce Hrušov, ukážkou miestnej gastronómie a súťažou o najlepší Hrušovský zákusok. O desať súťažných zákuskov aj zo susedných obcí sa postarali členky MO CSEMADOK-u obce Hrušov. Všetci súťažiaci boli ocenení vecnými cenami. Počas Májových Hrušovských dní v obci Hrušov bolo možné ochutnať miestne špeciality, navštíviť vidiecky dom, výstavu histórie obce a navštíviť Kaplnku sv. Anny v Hrušovských viniciach.

Do súťaže sa zapojili:
Pečenie zákuskov 12 súťažiacich družstiev z obcí pod Soroškou
Zberatelia servítok 20 súťažiacich
Ukážka servítkovej techniky ,práca s prútim z papiera – 10 remeselníkov.


26.05.2012 Túra priateľstva a návšteva vojenských hrobových miest.

Túry sa zúčastnilo 25 turistov zväčša členov KST Elán Rožňava, ktorých prevádzal člen nášho o.z. Krasturist Žebik Tibor.
Pre účastníkov sme pripravili malú zastávku s prezentáciou a občerstvením u miestneho vinára p. Tamása v Hrušovských viniciach.


26.05.2012 Hrušovské rybníky

8.00 bola zahájená súťaž v love rýb udicou pre členov SRZ.
Do súťaže sa prihlásilo 10 rybárov. Víťazom sa stal p. Smorada.

8.30 Súťaž vo varení Halászlé
Súťaže sa zúčastnilo 10 družstiev, 50 súťažiacich zo Slovenska a Maďarska. Ako darček dostali varešky, tričká a zástery s logom KSK a Terra Incognita.Tieto reklamné a pracovné pomôcky používali počas prípravy haláslé.

Počas súťaže sme pripravili „ Rýchlokurz varenia Halászlé“ v podaní p. Gergelya z Maďarska. 25 účastníkov obdržalo Certifikát o absolvovaní kurzu, tričko, varešku a zásteru s logom KSK a Terra Incognita.

V súťaží vo varení Halászlé zvíťazilo družstvo

 • 1. miesto - družstvo p. Smoradu.
 • 2. miesto – družstvo p. Dusu
 • 3. miesto – družstvo Balázsa Lapsanszkého z Maďarska
 • 4. miesto – družstvo AMK Rožňava

Doobeda sa súťažilo v lukostreľbe pre deti. Skupina historického šermu Kolovrat za víťaza stanovila Filipa Pápaiho a najlepších lukostreľcov pasovali za zbrojnošov.
Víťazi boli odmenení vecnými cenami, ktoré venovalo Krasturist o.z.
Počas súťaži vo varení Halászlé vystúpili deti zo Základnej školy v Jablonove nad Turňou a skupina historického šermu Kolovrat.

Po vyhodnotení súťaží a odovzdávaní cien nasledovalo vystúpenie folklórneho súboru Haviar z Rožňavy, Mezei virágok, Csillagvirág színkör z Hrhova, večer sme úspešne zakončili s vystúpením country skupiny Betliarske vidly.

Počas celého dňa mali možnosť deti a aj dospelí vyskúšať horolezeckú stenu, jazdy na koňoch, pre malé deti bolo pripravené lov rybičiek v umelom bazéne.
Maskot Karasko návštevníkom rozdeľoval zákusky zo súťaže o najlepší Hrušovský zákusok, pre deti, ktoré sa aktívne zapojili do súťaží a programov mal pripravené sladkosti, perá a omaľovánky.
Podujatie spestrili vinári z Turnianskej vínnej cesty, ktorí pripravili prezentáciu a ochutnávku vlastných vín.
Gastronomický zážitok z množstva rôznych kotlíkových jedál umocnil predaj bio výrobkov z mangalice o ktorú sa postaral p. Bari chovateľ a výrobca mäsových bio produktov z Maďarska.

Zhodnotenie naplnenia cieľov:

Projektového podujatia Májové Hrušovské dni sa zúčastnilo počas dvoch dní do 1200 návštevníkov z regiónu, blízkeho okolia aj zo zahraničia.
Počas podujatia navštívili obec milovníci folklóru, dobrého jedla a krásneho kraja pod Soroškou.
Krasturist o.z. pripravil v rámci sprievodného podujatia aj turistický výstup k vojenským hrobom a úpravou ich okolia. Zúčastnili sa ho členovia Klubu Slovenských turistov v Rožňave a z Dobšinej, ktorým sme zabezpečili mimoriadny spoj z Rožňavy do Hrušova a späť, okolo 40 osôb.

Varenia Halászlé sa zúčastnili družstva z Maďarska, Stredná odborná škola J. Bocatia v Košiciach, obce Gemerská Hôrka, Hrušov, športové kolektívy z Rožňavy a okolia.

Bolo vylepených a rozdaných 100 ks plagátov a 200 ks infoletákov osobne prostredníctvom miestnych OÚ v okolí, TIC a osobne členmi združenia. Info plagáty boli na mimoriadnom spoji Rožňava-Hrhov-Hrušov-Rožňava, ktorý sme pre účastníkov zabezpečilo oz Krasturist.
Účastnícke listy boli rozdané aktívnym účastníkom súťaži v lukostreľbe, varení, rybolove.
Certifikáty o absolvovaní rýchlokurzu vo varení Halászlé boli rozdané záujemcom o rýchlokurz, ktorý sa do prípravy jedla aktívne zapojili.
Prostredníctvom projektu boli odprezentované obce Hrušov, Silická Jablonica – príprava a priebeh výstavy servítok a prestierania, ručná technika pletenie z papiera.

Hrušov – miestne remeslá vinárstvo, ovocinárstvo priamo v pivnici u miestneho vinára, vidiecky dom v obci

Hrhov – ukážka a prezentácia miestneho folklóru, vystúpenie ochotníckeho divadla o živote v obci

Jablonov nad Turňou – ukážky detských folklórnych skupín, vystúpenie

Silická Jablonica – Moldava - Turnianska vínna cesta – ochutnávka miestnych vín, džemov a ovocných lekvárov

Betliar – vystúpenie country skupiny Betliarske vidly

Mesto Rožňava – Haviar vystúpenie folklórneho súboru s pesničkami a tancom z obcí Horného Gemera Vlachovo, Slavošovce, Dobšiná, Gemerská Poloma


Reklama a prezentácia Terra Incognity:

Banery s TI Májové Hrušovské dni boli umiestnené v Rožňave na dvoch miestach a križovatka obec Hrušov na ceste tr. III. č. 050163 / viď foto na CD /.
Plagáty s programom a reklamou TI v obciach od Rožňavy po Košice na vývesných obecných tabuliach.
Podujatie bolo medializované v denníku Korzár na internetových stránkach, Krasturist.sk, Alma centrum.sk, MAS OZ KRAS.sk, infonoviny.sk, na portály Slovenský Kras.sk, prostredníctvom TIC Rožňava , Moldava nad Bodvou a na sociálnej sieti Facebo