Gemersko - Turniansky rád rytierov vín sv. Urbana

22.januára 2011 v Jablonove nad Turňou vo vínnej pivnici Granarium sa uskutočnilo založenie Gemersko - Turnianskeho rádu rytierov vín sv. Urbana. Zakladateľmi rádu sú vinári, poskytovatelia služieb na Turnianskej vínnej ceste, ktorí zároveň propagujú vinárske tradície.
Práve ich zachovávanie je jednou z podmienok vstupu do rádu, rovnako ako aj tvorba kvalitného servisu pre návštevníkov Turnianskej vínnej cesty i celého Slovenského krasu.
V slávnostnom rúchu zložili prísahu Rytierskemu rádu a predstavili svoju vlajku a erb.

Gemersko - Turniansky rád rytierov vín sv. Urbana nevzniká ako nová organizácia, vychádza z filozofie tvorby regionálnych značiek, ktoré sú pre návštevníkov daných miest jednoznačným signálom.