Pripravované projekty

Po stopách sv. Urbana na Turnianskej vínnej ceste

Hlavným cieľom projektu je propagácia nášho regiónu.
Cieľ bude zabezpečený tvorbou propagačných materiálov, informačno - orientačných tabúľ s informáciami o službách a regionálnych výrobkov na Turnianskej vínnej ceste.
Sekundárnym cieľom je zvýšiť dopyt po tradičných vidieckych výrobkov, ktoré sa vyrábajú na Turnianskej vínnej ceste /cestoviny, džemy, torty atď. /.
Terciálnym cieľom je prehĺbenie lokálpatriotizmu medzi deťmi a mládežou. Dosiahneme to s vypracovaním propagačného materiálu vo forme spoločenskej hry „ Po stopách sv. Urbana na Turnianskej vínnej ceste“.Vybudovanie náučných chodníkov:

  • Kulinársky náučný chodník
  • Vinársky náučný chodník


Živý chodník Jablonovské sedlo - Mútna studňa

Projekt je navrhnutý na území Národného parku Slovenský kras. Rieši obnovu a vylepšenie existujúceho turistického chodníka od pomedzia Silickej planiny a Horného vrchu (Jablonovské sedlo) po Mútnu studňu v dĺžke 7 kilometrov (červené značenie) a náučného chodníka obec Hrhov-Mútna studňa, taktiež v dĺžke 7 kilometrov.

Projekt rieši obnovu a doplnenie maľovaného značenia, orientačných prvkov (smeroviek) na turistickom chodníku, obnovu altánku pri Mútnej studni, úpravu verejného priestranstva, nástupného miesta chodníka v Jablonovskom sedle s vysokou návštevnosťou turistov (náučná a informačná tabuľa pri Salaši Koliba, nachádzajúcej sa pri trase cesty Bratislava-Zvolen-Košice) a osadenie náučných a informačných tabúľ pri Mútnej studni a v obci Jablonov nad Turňou.

Projekt sa ukončí slávnostným otvorením obnoveného turistického chodníka Jablonovské sedlo-Mútna studňa a náučného chodníka obec Hrhov-Mútna studňa.

V rámci projektu spolupracuje široké spektrum lokálnych partnerov (v počte 13), obsahuje dobrovoľnícku prácu partnerov vo výške 500 hodín, motivuje návštevníkov k zaparkovaniu automobilu a pešiemu pohybu (Jablonovské sedlo).Výhľadňa nad Hrušovkými rybníkmi

- s informačnou tabuľou o faune a flóre okolo Hrušovských rybníkov v Národnom parku Slovenský kras.Environmentálny deň

- čistenie okolia Hrušovských rybníkov