Čo sa práve deje v regióne

4. ročník Festivalu pálenky a sliviek

Miesto: Hrušov     Dátum akcie: 5.8.2017

4. ročník Festivalu pálenky a sliviek Pálinka és szilva fesztivál 4. évfolyam

Stretnutie Slimáčika Kraska s Veľkonočným zajacom

Miesto: Jablonov nad Turňou     Dátum akcie: 8.4.2017

Stretnutie Slimáčika Kraska s Veľkonočným zajacom v Granáriu

Turistický pochod

Dátum akcie: 11.2.2017

Turistický pochod po náučnom chodníku "Krasové javy Hôrky"

Novoročná Turistika

Dátum akcie: 14.1.2017

14.1.2017

O nás - informácie o organizácii

KRASTURIST občianske združenie

Založené: 02.07.2007
Sídlo: Jablonov nad Turňou č.137
Územie pôsobnosti: južná časť Národného parku Slovenský kras

Cieľom KRASTURIST o.z. je presadzovanie záujmov jej členov v oblasti rozvoja cestovného ruchu a oblasti pôsobiacich v jej prospech najmä na území Národného parku Slovenský kras.

  • aktivizuje a združuje záujemcov o CR na využitie potenciálu miestnych zdrojov kultúrno-prírodného bohatstva na jej rozvoj
  • vytvára partnerské vzťahy medzi rôznymi aktérmi spoločenského a hospodárskeho života
  • vyhľadáva a získava rôzne zdroje využiteľné pre rozvoj cestovného ruchu
  • zapája obyvateľstvo, najmä mládež do zmysluplnej ochrany a zveľaďovania prírodného a kultúrno-historického dedičstva územia
  • zapája sa do organizovania kultúrno-spoločenských podujatí v danom území
  • iniciuje vytváranie turistických produktov, spolupracuje pri vytváraní atraktivít územia

Stanovy Krasturist o.z.

Stiahnuť stanovy (PDF)

O nás

Informácie o členoch Krasturist o.z.

Motyka Cyril

– podniká v oblasti cestovného ruchu, ponúka ubytovacie služby

Ubytovacie zariadenia:
Penzión Rybárska chata
049 43 Jablonov nad Turňou
Tel: 0903621585
Email: rybarskachatahrusov@gmail.com
Web: www.rybarskachata.webnode.sk

Chata Jazierko
049 43 Jablonov Nad Turňou
Tel: 0903621585
Email: rybarskachatahrusov@gmail.com
Web: www.chatajazierko.webnode.skPápaiová Silvia

- podniká v oblasti cestovného ruchu, ponúka ubytovacie a stravovacie služby

Ubytovacie zariadenia:
Villa Sisi
049 43 Jablonov nad Turňou č. 140
Tel: 0905981918
Email: papai.lorant@stonline.sk
Web: www.villasisi.sk

Granárium penzión a školiace centrum
049 43 Jablonov nad Turňou č. 140
Tel: 0905981918
Email: papai.lorant@stonline.sk
Web: www.granarium.sk

Stravovacie zariadenie:
Granárium – stravovacie zariadenie
049 43 Jablonov nad Turňou č. 140
Tel: 0905981918
Email: papai.lorant@stonline.sk
Web: www.granarium.skN.Kovácsová Valéria

- podniká v oblasti cestovného ruchu, ponúka ubytovacie služby

Ubytovacie zariadenia:
Vila u Kovácsa
Hrušov
Tel: + 42158 732 82 56, 0905 828 169
Email: valeria.kovacsova@gmail.com
Web: www.krasturist.skSebő Július

- podniká v oblasti cestovného ruchu, ponúka ubytovacie služby

Ubytovacie zariadenia:
Kúria u bociana
Hrušov č. 76
Tel: 0904 239 535
Email: sebo.julius@stonline.sk
Web: www.kuriaubociana.euVerešová Katarína

- podniká v oblasti poľnohospodárstva, vinárstva

Zariadenie:
Pivnica rodiny Verešovcov – vínna pivnica
Zádiel
Tel: 0908 312 649
Email: veresova@zmail.sk
Web: www.krasturist.skŠtítnická Mária

– podniká v oblasti cestovného ruchu

Prevádzka:
Cestovná Agentúra Region Tour
Námestie baníkov č. 1
048 01 Rožňava
Tel: 058 7328052, 0908801264, 0911 245 464
Email: stitnickamaria@stonline.sk
Web: www.regiontour.skDieová Valéria

– podniká v oblasti poľnohospodárstva a poskytovania služieb

Prevádzka:
Pohostinstvo Die
Hrušov
Tel: 0903 628 513
Web: www.krasturist.skŽebik Tibor

Turistický sprievodca
Hrušov
Tel: 0908 841 982Plum s.r.o.

Moldava nad Bodvou
Práca vo výškach, vzdelávacie centrum

Aktivita:
Zľaňovanie Cukrovej Homoli
Termín zľanenia: 1. August – 31. Január
Tel: 0905 316 251
Email: gabi@plumsro.sk
Web: www.plumsro.skBeke Karol

– včelár

Tel: 0908 970 664
Email: bekek@zoznam.sk
Web: www.krasturist.skIng. Ervin Petrik

Turistický sprievodca
Tel: 0915 921 439Viszlay Konrád

Zakladajúci člen Krasturist o.z.
Dvorníky-Včeláre
Tel: 0911 693 217Obec Dvorníky – Včeláre

Tel.: 055 / 466 24 05
Web: www.dvornikyvcelare.ocu.skObec Silická Jablonica

Tel: 058 7961 413, 0918 348 064
Email: obec.silickajablonica@mail.t-com.skObec Péder

Tel: + 421 55 460 20 48
Email: peder@peder.sk
Web: www.peder.sk