Slovenská Banská cesta - Drnava

Medzi významné ložiská železných rúd, limonitu a sideritu už v dávnej minulosti patril rudný rajón na Malom vrchu a južných svahoch Pipitky neďaleko obce Drnava.

V rámci projektu Združenia banských spolkov bol zrekonštruovaný vstupný banský portál dedičnej štôlne Dionýz.

Upravilo sa okolie vstupu, osadil sa informačný panel s dobovými fotografiami a výstižným textom o histórii, ťažbe a úprave železnej rudy v okolí Drnavy.

Pamiatka sa nachádza na Slovenskej banskej ceste v Drnave.

 

ZAUJÍMAVOSTI Z INÝCH REGIÓNOV

Husitský kostol v Lúčke... ... čítaj ďalej
Zlanenie - Zádielska tiesňava ... čítaj ďalej
Hrad Szádvár patrí k najstarším hradom na území bývalej Turnianskej župy. Bol postavený na nariadenie Bélu IV. po tatárskom vpáde v rokoch 1242 a 1264 ako kráľovský hrad. ... čítaj ďalej
Združenie „Szádvárért Baráti Kör“ každoročne na jar a na jeseň organizuje čistiace práce na hrade Szádvár a spoločne s občanmi zo Szögliget, zamestnancami Národného parku Aggtelek a všetkými záujemcami aj z okolitých štátov odstraňujú ... čítaj ďalej