Zaujímavosti z iných regiónov

Husitský kostol

Husitský kostol v Lúčke...

Pivnica u Vereša - Zádiel

Ochutnávka vín

Cukrová Homoľa

Zlanenie - Zádielska tiesňava

Hrad Szádvár – história

Hrad Szádvár patrí k najstarším hradom na území bývalej Turnianskej župy. Bol postavený na nariadenie Bélu IV. po tatárskom vpáde v rokoch 1242 a 1264 ako kráľovský hrad.

Zachráňme Szádvár

Združenie „Szádvárért Baráti Kör“ každoročne na jar a na jeseň organizuje čistiace práce na hrade Szádvár a spoločne s občanmi zo Szögliget, zamestnancami Národného parku Aggtelek a všetkými záujemcami aj z okolitých štátov odstraňujú zarastené kríky okolo hradných múrov, vo vnútornej časti hradu odstraňujú výrastky a čistia stromy od suchých konárov.

Slovenská Banská cesta - Drnava

Medzi významné ložiská železných rúd, limonitu a sideritu už v dávnej minulosti patril rudný rajón na Malom vrchu a južných svahoch Pipitky neďaleko obce Drnava.

Slovenská banská cesta – Čučma

Informačný panel o Rožňavskej Metercii