«12»
Názov Starosta Tel. Email Akcia
Kečovo Július Lőrinc +421 58 788 11 73-5 kecovo.obec@gmail.com Zobraz v mape zobraz detail
Kunova Teplica Eva Gyenesová +421 58 788 25 20 ocukt127@stonline.sk Zobraz v mape zobraz detail
Meliata Csaba Husaník +421 58 792 11 95, +421 58 788 22 09 obec@meliata.sk, starosta@meliata.sk Zobraz v mape zobraz detail
Pašková Roman Viola +421 58 792 13 52 obec.paskova@mail.t-com.sk Zobraz v mape zobraz detail
Plešivec Iveta Šušánová +421 58 792 11 35 starosta@obecplesivec.sk, info@obecplesivec.sk Zobraz v mape zobraz detail
Silica Ing. Tomáš Várady PhD. +421 58 788 36 50 obec.silica@mail.t-com.sk Zobraz v mape zobraz detail
Silická Brezová Alžbeta Sanislóová +421 58 381 03 17 obecsb@gmail.com Zobraz v mape zobraz detail
Silická Jablonica Bartolomej Angyal +421 58 796 14 13, +421 58 788 11 42 obec.silickajablonica@mail.t-com.sk Zobraz v mape zobraz detail
Slavec Valentín Borzy +421 58 792 13 32, +421 58 788 35 70 info@slavec.sk, starosta@slavec.sk Zobraz v mape zobraz detail