Turistickí sprievodcovia a Turistické trasy


Názov Tel. Poznámka Akcia
Motyka Cyril - Hrušov + 421 903 621 585 Zobraz v mape zobraz detail
Pápaiová Silvia - Jablonov nad Turňou + 421 905 981 918 Zobraz v mape zobraz detail
Slivka Gabriel - Moldava nad Bodvou + 421 905 316 251 Zobraz v mape zobraz detail
Zsebik Tibor - Hrušov + 421 908 841 982 Zobraz v mape zobraz detail

Turistické trasy na území MAS OZ KRAS:

Červená:
Domica – Kečovo – Pod Dlhým bralom - Silická Brezová - Silická ľadnica – Silica – Rakaťa - Zajačia brána -Jablonovské sedlo - Krasové jazierko - Zádielska dolina - Zádiel - Dvorníky-Včeláre

Žltá:
Hrušov – Jablonovské sedlo

Žltá:
Silická ľadnica parkovisko – Silická ľadnica - Závozná, horáreň – Gombasecká jaskyňa – Slavec – Veľký vrch – Kružná

Žltá:
Domica – Viničný vrch – Pod Rakytníkom – Ardovo - Plešivec

Modrá:
Silica – Lukáčová bučina – Jovice – Rožňava

Modrá:
Pod Dlhým bralom – Pod Rakytníkom – Mestská priepasť – Plešivec – Ďulová – Gerlašská skala – Štítnik – Hrádok horáreň – Ochtiná

Zelená:
Mestská priepasť – Závozná, horáreň - Brzotínske skaly – Lukáčova bučina – Pod Dievčenskou skalou – Zajačia brána – Hrušov – Starý les /štátna hranica HU/

Zelená:
Plešivec – Drieňová studňa – S.Šebeková – Hrádok

Zelená:
Viničný vrch – Dlhá Ves – Gemerská Panica, žel.stanica – Bretka – Prielom Muráňa - Gemer

Náučné chodníky

Prielom MuráňaNáučný chodník DomicaNáučný chodník pri Gombaseckej jaskyniKrasové javy Gemerskej HôrkyNáučný chodník Jablonov - Szögliget

Cyklotrasy na území MAS OZ KRAS

Cyklomagistrála Slovenský Kras

Číslo trasy: 029
Dĺžka trasy: 195 km
Farba vyznačenia trasy: červená
Gemerská Hôrka - Dlhá Ves – Domica – Kečovo - Silická Brezová – Plešivec – Gombasek – Silica - Jablonov nad Turňou – Hrhov – Zádiel - Turňa nad Bodvou – Hačava - Hačavské sedlo – Chata Zádiel – Bôrčianskle sedlo - Drnava - Krásnohorské Podhradie – Rožňava - Betliar - Vlachovo-závod - Vyšná Slaná – Pod Radzimom – Brdárka – Štítnik – Gemerská Hôrka


Údolie Čremošnej a Slanej

Číslo trasy: 2701
Dĺžka trasy: 58 km
Farba vyznačenia trasy: modrá
Zádielska tiesňava – Bôrka – Kováčová – Drnava – Lipovník – Krásnohorská Dlhá lúka – Rožňava – Brzotín – Kružná – Slavec – Gombasek – Plešivec – Gemerská Hôrka – Bohúňovo – Čoltovo – Gemerská Panica – Gemer – Tornaľa


Koniarska cyklocesta

Číslo trasy: 2702
Dĺžka trasy: 32 km
Farba vyznačenia trasy: modrá
Gemerská Hôrka – Hucín – Gemerský Sad – Hrádok – Ochtinská aragonitová Jaskyňa


Prielom Muráňky

Číslo trasy: 5703
Dĺžka trasy: 20 km
Farba vyznačenia trasy: zelená
Gemerská Hôrka – Licince – Meliata – Bretka


Domická cyklocesta

Číslo trasy: 5704
Dĺžka trasy: 18 km
Farba vyznačenia trasy: zelená
Domica – Tornaľa-Starňa – Tornaľa


Plešivecká planina

Číslo trasy: 5711
Dĺžka trasy: 12 km
Farba vyznačenia trasy: zelená

Tipy na výlety na území MAS OZ KRAS

Sokolia skala, Domické škrapy, Hrušovská lesostep, Hrušovské vinohrady, Plešivecká planina, Silická planina, Jaskyňa Domica, Jaskyňa Gombasek, Silická ľadnica, Hrhovský vodopád, Brzotínske skaly.Sokolia skala


Brzotínske skaly


Hrhovský vodopád


Hrušovská lesostep


Hrušovské vinohrady


Jaskyňa Domica


Jaskyňa Gombasek


Kečovské škrapy


Plešivecká planina


Silická ľadnica


Silická planina


Tipy na výlety v okolí

Hrad Krásna Hôrka, Mauzóleum, Kaštieľ Betliar, Zádielska dolina, Turniansky hradný vrch, Szádvár, Dobšinská ľadová jaskyňa, Slovenský raj, Ochtinská aragonitová jaskyňa, Jasovská jaskyňa, Moldavské múzeum – kováčska vyhňa, Rastlinný kostol sv.Ladislava, Krásnohorská jaskyňaHrad Krásna Hôrka


Moldavské múzeum – kováčska vyhňa


Mauzóleum Andrássyovcov


Ochtinská aragonitová jaskyňa


Rastlinný kostol sv. Ladislava - Debraď


Turniansky hradný vrch


Zádielska dolina